Agro: SPPK víta štyri investičné výzvy do agropotravinárstva za 337 mil. eur

(TASR) – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta štyri investičné výzvy do agropotravinárstva v celkovej hodnote 337 miliónov eur. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v reakcii na avizovanú pomoc agropotravinárom, o ktorej 29. marca informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO).

Vyhlásenie výziev a ich cielená pomoc je podľa Holéciovej mimoriadne dôležitá, a to najmä preto, že štát sa chystá finančne podporiť práve tú časť agropotravinárstva, ktorá prináša žiadanú pridanú hodnotu vo forme vyššej zamestnanosti na vidieku a pestrosti potravín, teda špeciálnu rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, podporu malých a začínajúcich poľnohospodárov a potravinársky spracovateľský priemysel.

Výzvy zacielené na investície podľa nej zmiernia výrazný technologický dlh odvetvia. Napríklad len v prípade potravinárskeho spracovateľského odvetvia sa vyšplhal takmer na 1 miliardu eur.

SPPK podľa nej verí, že všetky náležitosti výziev a hodnotiace kritériá na výber projektov budú nastavené v úzkej súčinnosti s poľnohospodárskou odbornou verejnosťou. "Presadzujeme hlavne odstránenie subjektívnych hodnotiacich kritérií a zjednodušenie verejného obstarávania," dodala Holéciová.

Mičovský v pondelok (29. 3.) na tlačovej konferencii informoval, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka a navýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva.

V rámci spracovania (Podopatrenie 4.2) budú podľa Mičovského podporené investície do technológií (najmä zariadenia, stroje, prístroje, laboratórne vybavenie) aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte. Investície tak prispejú napríklad aj k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.

jal ima

 

Autor: TASR

Pridaj komentár