AIS: Stigmatizácia rómskej menšiny na Slovensku vlani pokračovala

(TASR) – Stigmatizácia a diskriminácia rómskej menšiny na Slovensku vlani pokračovala a bola prehlbovaná pandémiou nového koronavírusu. Na stredajšej tlačovej konferencii k výročnej správe Amnesty International o stave ľudských práv v roku 2020 to uviedla kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko (AIS) Alexandra Demetrianová.

Upozornila najmä na karantenizáciu viacerých týchto komunít v dôsledku pandémie nového koronavírusu. „Bol problém s prístupom k základným životným potrebám, či už ide o hygienu, pitnú vodu, potraviny a prístup k zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznila s tým, že Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá pristúpila k plošnej karantenizácii rómskych komunít.

„Dodnes nevieme, aký bol právny základ na to, aby bolo o tejto karantenizácii rozhodnuté. Vieme, že bola výlučne zameraná na rómske komunity, čím bol jednoznačne porušený princíp nediskriminácie,“ podotkla. Vyhlásila, že pri nerómskych komunitách takéto karantenizácie neboli realizované.

Organizácia zdôraznila, že od začiatku pandémie vzrástol aj výskyt prípadov rodovo podmieneného a domáceho násilia. „Videli sme, že štát nepristúpil k politikám alebo špeciálnym opatreniam, ktoré by riešili ničivé dosahy pandémie ochorenia COVID-19 na ženy a dievčatá v oblasti rodovo podmieneného násilia,“ povedala Demetrianová. Za nedostatočnú považuje aj legislatívu v oblasti sexuálneho násilia. Diskrimináciu žien a dievčat vidí tiež v snahách obmedziť ich reprodukčné práva.

„Ak je niečo, čo svet posunulo v pandemickom roku 2020 k lepšiemu, tak sú to práve protestné hnutia a ľudia, ktorí bránili ľudské práva pred nespočetnými útokmi svetových lídrov,“ uviedol riaditeľ AIS Rado Sloboda.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

her tur

Autor: TASR

Pridaj komentár