Bratislava: Mestská polícia naďalej trpí nedostatkom policajtov

(TASR) – Mestská polícia Bratislava naďalej trpí nedostatkom policajtov. Ku koncu roka 2020 disponovala 299 príslušníkmi. Jej náčelník Miroslav Antal pritom za ideálne považuje mať 550 a viac policajtov, aj preto v uplynulých dňoch spustili masívnejšiu náborovú kampaň.

"V súvislosti s otázkou potrebného počtu príslušníkov je už dlhodobo deklarované zvýšenie na viac ako dvojnásobok príslušníkov," konštatuje správa o plnení úloh bratislavskej mestskej polície za uplynulý rok, o ktorej diskutovalo marcové mestské zastupiteľstvo. Mestská polícia potrebuje viac policajtov, aby dokázala riešiť okrem štandardných aj mimoriadne či špeciálne úlohy, reflektovala na priority hlavného mesta i na požiadavky starostov bratislavských mestských častí, a to bez konfliktu s pracovným právom a s minimalizovaním vzniku nadčasov.

"Od vzniku mestskej polície sa rozsah úloh niekoľkonásobne zvýšil, pribudli nové špecializované činnosti, zvýšili sa kvalitatívne požiadavky na všetkých zamestnancov mestskej polície, používajú sa nové technológie či softvérové vybavenie. Zvýšenie počtu príslušníkov v priamom výkone služby by garantovalo pravidelnú prítomnosť príslušníkov vo všetkých mestských častiach," podotýka správa.

Mestská polícia s väčším počtom policajtov by mohla plniť vo väčšom rozsahu úlohy pri ochrane majetku mesta, pri odborných činnostiach, pri kontrole dodržiavania nariadení či venovať väčší priestor preventívnym aktivitám. "Smerom dovnútra mestskej polície je zámerom zabezpečiť kvalitnejší výcvik, služobnú prípravu, zvyšovanie erudovanosti príslušníkov, pravidelné vzdelávanie a funkčný kontrolný mechanizmus," deklaruje polícia v dokumente.

Počas roka 2020 bolo prijatých 65 zamestnancov, z toho 54 príslušníkov, jeden zamestnanec bol po úspešnom vykonaní skúšky preradený z administratívnej pozície na pozíciu príslušníka. Ostatní zamestnanci boli prijatí na administratívne a servisné práce. "Prijímacie konanie sa dokopy konalo 11-krát, z toho sedem prijímacích konaní bolo na pozíciu príslušníka (dve na vedúcu pozíciu a jedno na pozíciu príslušník/priestupkár) a štyri konania boli na zamestnaneckú pozíciu," spresňuje správa o plnení úloh.

Do kampane Buď policajt sa zapojilo 333 uchádzačov. Pripravené boli pre nich štyri prijímacie konania. Pozvaných bolo 48 uchádzačov, päť z nich sa nedostavilo a z výberového konania bolo vylúčených 19 záujemcov. "Okamžite boli prijatí do pracovného pomeru desiati uchádzači s požadovaným odborným (policajným) vzdelaním," uvádza sa v dokumente.

V minulom roku však skončilo pracovný pomer v mestskej polícii celkom 33 zamestnancov. Z toho dohodou 13 zamestnancov, v skúšobnej dobe osem zamestnancov, výpoveďou zo strany zamestnanca šesť zamestnancov, výpoveďou zo strany zamestnávateľa dvaja zamestnanci, skončením pracovného pomeru na dobu určitú dvaja zamestnanci a okamžitým skončením zo strany zamestnávateľa dvaja zamestnanci.

Bratislavská mestská polícia dlhodobo rieši nedostatok policajtov. Bývalý náčelník mestskej polície Marek Gajdoš minulý rok uviedol, že chronická personálna nedostatočnosť je najmarkantnejším problémom mestskej polície a má zásadný vplyv na kvalitu jej činnosti. Hlavné mesto spolu s vedením mestskej polície spustilo ešte v októbri 2019 náborovú kampaň na zabezpečenie nových policajtov. Ku koncu roka 2019 mala mestská polícia 268 príslušníkov.

gru lem

 

Autor: TASR

Pridaj komentár