Bratislava: Petržalka má otvorený celý prvý stupeň ZŠ, fungujú aj všetky MŠ

(TASR) – Bratislavská Petržalka otvorila tento týždeň všetkých svojich 11 základných škôl (ZŠ) pre celý prvý stupeň, teda pre žiakov prvého až štvrtého ročníka. Podľa prevádzkových a personálnych možností sú v prevádzke aj školské kluby detí a školské jedálne. Pre predškolákov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry či s nevyhnutným prezenčným výkonom práce je v prevádzke aj všetkých 24 materských škôl (MŠ), stravovanie zabezpečujú školské jedálne. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Mestská časť, najmä základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, otvárala počas uplynulých týždňov postupne, samospráva priznáva, že neustále meniace sa pravidlá aj zo strany štátu, spôsobovali u rodičov vlnu kritiky a frustrácie. Mnohí žiadali vysvetlenie, prečo sa školy neotvoria hneď pre všetky deti tak, ako tomu bolo v iných mestských častiach, mestách a obciach. Poukazovali na nízku mieru pozitivity pri výsledkoch testovania na ochorenie COVID-19.

"V pondelok (22. 3.) sa do škôlok vrátilo 1031 predškolákov a 400 detí rodičov z kritickej infraštruktúry. Do základných škôl nastúpilo vyše 3000 žiakov I. stupňa. Málokto si uvedomuje, že v porovnaní s inými menšími mestskými časťami, mestami, či obcami ide o naozaj veľký počet detí," poznamenal starosta Petržalky Ján Hrčka. Situáciu rodičov chápe, pri postupnom otváraní školských zariadení sa však odvoláva na bezpečnosť a ochranu zdravia.

Pre bezpečné fungovanie zaobstarala mestská časť v súčinnosti s riaditeľmi škôl niekoľko tisíc kusov ochranných pomôcok pre všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ako napríklad respirátory, rúška, ochranné štíty, dezinfekciu či rukavice. Väčšina pedagogických zamestnancov je zároveň zaočkovaná. Okrem toho majú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa povinnosť predložiť pri nástupe dieťaťa do MŠ a ZŠ čestné prehlásenie o negatívnom výsledku testu nie staršom ako sedem dní, respektíve o prekonaní ochorenia COVID-19.

Možnosť otestovať sa majú rodičia v mobilných odberných miestach (MOM) priamo v Petržalke, zriadených mestskou časťou alebo súkromnými firmami.

hl pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár