Bratislava: Rekonštrukcia námestí v centre mesta utlmí dopravu na Špitálskej

(TASR) – Plánovaná rekonštrukcia Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia v centre Bratislavy ovplyvní aj dopravu v ich okolí. V hornej časti Námestia SNP bude od pošty smerom dole doprava prísnejšie regulovaná a po novom nebude možný priamy prejazd áut medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou. Mesto plánuje aj v priestore Kamenného námestia postaviť podzemnú garáž s 500 parkovacími miestami.

Takmer dve tretiny automobilovej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza Špitálskou ulicou, je podľa magistrátu tranzitnou dopravou. „Mnohí túto ulicu často využívajú na skrátenie si cesty, nejde pritom o autá obyvateľov a návštevníkov centra mesta či nevyhnutné zásobovanie," spresnila samospráva.

Eliminovaním tranzitnej dopravy prerušením priameho prejazdu individuálnych vozidiel medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou sa podľa mesta odbremení Špitálska o väčšinu áut a utlmí sa doprava, ktorá len prechádza cez centrum mesta. "Nová organizácia dopravy naďalej zabezpečí individuálnu dostupnosť dopravou pre rezidentov a návštevníkov," deklaruje mesto.

Doprave má pomôcť efektívnejšie využitie Dunajskej ulice a vytvorenie podzemného parkovania na území Kamenného námestia. Dlhodobo plánované podzemné garáže na Kamennom námestí vytvoria podľa magistrátu parkovacie miesta nahrádzajúce súčasné miesta na povrchu námestia. Kapacita podzemných miest má pomôcť odbremeniť aj okolité ulice. "Podzemné garážové miesta sú dimenzované na viac ako trojnásobok parkovacích miest, ktoré sú dnes na celom námestí. Počíta sa s tým, že novovzniknuté parkovacie miesta budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom centra mesta," spresnil. Presunú sa sem aj parkovacie miesta z ulíc v okolí.

V rámci rekonštrukcie námestí prejde obnovou aj električková trať. Počíta sa napríklad s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava, čo má pomôcť vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremeniť vyťaženú Cintorínsku ulicu.

Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie v centre Bratislavy čaká rozsiahla rekonštrukcia. Z námestí, ktoré sú tesne vedľa seba, by sa mal stať zjednotený verejný priestor. Pribudne tam viac zelene, vráti sa tam kamenná dlažba, odstránia sa bariéry a obnova bude hľadieť aj na klimatické nároky. Nový priestor by mohol byť hotový už v rokoch 2024 – 2025. Celková obnova, spoločne s výstavbou podzemnej garáže, má vyjsť zhruba na 20 miliónov eur.

gru liv

 

Autor: TASR

Pridaj komentár