Brezno: Majitelia i užívatelia objektov v pamiatkovej zóne môžu žiadať o dotáciu

(TASR) – Mesto Brezno na svojom webe zverejnilo začiatkom apríla výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na tento rok z účelového fondu z rozpočtu mesta v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Ide o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržania a obnovy pamiatkovej zóny mesta. O poskytnutí dotácie rozhodne mestské zastupiteľstvo.

Maximálna výška dotácie priznanej mestom v zmysle VZN je 5000 eur na jeden projekt. Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte je nevyhnutná minimálne vo výške 50 percent z celkových predpokladaných nákladov projektu.

O nenávratný finančný príspevok môžu žiadať fyzické osoby a právnické, ktoré sú vlastníkmi, prípadne užívateľmi budov a objektov v pamiatkovej zóne mesta.

"Finančnú dotáciu možno použiť na rekonštrukciu, opravy a udržiavacie práce na uličných fasádach budov, výmenu a rekonštrukciu dverí, brán, okien, výkladov, výmenu strešnej krytiny z uličného pohľadu, reštaurovanie a obnovu hodnotných historických artefaktov a architektonických prvkov viditeľných z verejného priestranstva, či práce týkajúce sa pamiatkového výskumu budov a objektov nariadeného príslušným pamiatkovým úradom, alebo nasvietenie fasád budov," uvádza brezniansky magistrát vo svojich podmienkach. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na www.brezno.sk.

ekc pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár