Distribučky využijú na rozšírenie dátových sietí energetickú infraštruktúru

(TASR) – Slovenské energetické distribučné spoločnosti podpísali ešte začiatkom marca memorandum o porozumení pri budovaní novej generácie inteligentných sietí. Využívanie týchto optických sietí chcú umožniť aj poskytovateľom telekomunikačných alebo iných elektronických služieb. Hoci infraštruktúra bude postavená najmä pre potreby distribúcie elektriny, sekundárne môže byť využitá aj pre dátové a telekomunikačné služby, uviedol v piatok hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro.

"Zhodli sme sa, že optické siete je možné využívať aj na zabezpečenie poskytovania vysokorýchlostných elektronických služieb prostredníctvom poskytovateľov telekomunikačných alebo iných elektronických služieb. Samozrejme, pri zachovaní politiky otvorených dverí pre všetkých a s rovnakými podmienkami," uviedol predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ivan Marták.

Západoslovenská distribučná (ZSD), Stredoslovenská distribučná (SSD) a Východoslovenská distribučná (VSD) v rámci výstavby a rekonštrukcií už v súčasnosti rozširujú svoje distribučné sústavy o prvky optickej siete na nadzemných elektrických vedeniach. Vysokorýchlostné dátové prenosy potrebujú na skvalitnenie služieb prostredníctvom automatizácie a optimalizácie riadenia svojich sústav.

Šéf RÚ pripomenul, že tento model, založený na spoločnom využití jednej infraštruktúry pre viacero hospodárskych odvetví, je príležitosťou, ako splniť záväzky Slovenska v oblasti využívania širokopásmového pripojenia k internetu do roku 2025. "Vieme, že Slovensko má veľa tzv. bielych miest, teda takých, kde je internetizácia v lepšom prípade nedostatočná, v horšom možnosti internetového pripojenia ani nie sú," uviedol Marták. Ide najmä o oblasti s malým počtom potenciálnych užívateľov, kde by výstavba nových telekomunikačných sietí nebola do stanoveného termínu možná a ekonomicky efektívna. "Elektrina, a teda aj elektroenergetické rozvody sú v každej obci, čo je veľká príležitosť aj pre pokrytie internetom a ušetrenie nemalých finančných prostriedkov," dodal Marták.

Za ekonomicky optimálne riešenie pre štát považuje model multifunkčných inteligentných sietí aj predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris. Inteligentné siete podľa neho zohrajú v očakávanej transformácii energetiky významnú úlohu. "Internetové pripojenie a dátové služby sú oveľa viac ako len jednou z alternatív k zaužívanej komunikácii. Využívanie infraštruktúry pre iné ako energetické účely je možné za podmienok transparentného a nediskriminačného prístupu, a zároveň musí platiť, že nesmie byť nijako kvalitatívne obmedzená primárna funkcionalita, teda distribúcia elektriny," pripomenul Juris.

vre liv

 

Autor: TASR

Pridaj komentár