Dvorníky: Hrádok v Posádke sa stal národnou kultúrnou pamiatkou

(TASR) – Hrádok v obci Dvorníky v okrese Hlohovec, pochádzajúci pravdepodobne z 13. alebo 14. storočia, vyhlásil Pamiatkový úrad SR na základe podkladu Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Je nositeľom historickej, spoločenskej a urbanistickej pamiatkovej hodnoty, býval podľa nálezov sídlom drobnej šľachty alebo kráľovských hradných rytierov z hradu Hlohovec či Šintava. Informoval o tom archeológ KPÚ Matúš Sládok.   Vo Dvorníkoch je hrádok tretím archeologickým náleziskom vyhláseným za NKP. Okrem neho je to od roku 1963 hradisko nad chatovou osadou Bereg a od roku 2015 zaniknutý Kostol sv. Petra pri cintoríne. Objekty so statusom NKP, ako upozornil Sládok, požívajú najprísnejšiu ochranu v zmysle Trestného zákona. Za ich úmyselné poškodenie, napríklad pri vykrádaní detektorom kovov, hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na desať rokov.

Hrádok sa nachádza v miestnej časti Posádka nad záhradkárskou a chatovou kolóniou na ľavostrannom okraji terasy Váhu. Do súčasnosti sa z neho zachovali iba časť návršia a relikt priekopy. Značnú časť lokality pokrýva starý a nový cintorín so súvisiacimi stavbami. "Zo západného Slovenska je známych viacero prípadov, keď stredoveké opevnenie vzniklo na telese mohyly, a preto za súčasného stavu poznania lokality nevylučujeme, že aj predmetný hrádok bol vybudovaný takto," uviedol Sládok. Hrádok zaraďujú k stavbám s umelo zvýšeným jadrom – motte, na prirodzených vyvýšeninách. Vznikali tak, že najprv bol z hliny navŕšený pahorok, na ňom sa vybudovala veža, ktorú obkolesili palisádou. Neskôr vzniklo malé predhradie, jeho palisáda chránila najmä ďalšie obydlia, hospodárske stavby a zosilňovala obranu. 

"V 15. storočí obsadzovali, prebudovávali, ale aj stavali nové fortifikácie husiti a bratríci a práve názov Posádka odkazujúci na fortifikačnú funkciu sa zaraďuje do skupiny takýchto sídel. V 16. až začiatkom 18. storočia sa vyvýšené polohy aj so starými opevneniami využívali ako strážne a signalizačné miesta v nepokojných časoch," dodal Sládok. 

V Trnavskom kraji je z hrádkov typu motte za NKP vyhlásená iba kalvária v Skalici. Celkovo sa na západnom Slovensku vie o zhruba 30 motte vrátane zaniknutých. 

don lem

Autor: TASR

Pridaj komentár