Enviro: V Strážovských vrchoch vznikne súkromný chránený areál Langáčske skaly

(TASR) – V Strážovských vrchoch vznikne súkromný chránený areál Langáčske skaly. Nachádza sa v okrese Ilava v katastrálnom území Dubnice nad Váhom. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú schválil Okresný úrad Trenčín. Vyhláška nadobudne účinnosť 15. apríla.

Chránený areál bude mať rozlohu 5,02 hektára a bude v ňom platiť štvrtý stupeň ochrany. "Účelom vyhlásenia chráneného areálu na základe dobrovoľnej vôle súkromných vlastníkov je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu lipovo-javorový sutinový les, karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou a suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte," uvádza Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá vznik chráneného areálu iniciovala.

Proces vyhlasovania súkromných chránených území je podobný ako pri iných chránených územiach. Vyhlasovacím orgánom súkromných chránených území je okresný úrad v sídle kraja, a nie vláda. Súkromnému chránenému územiu sa priraďuje stupeň ochrany podľa toho, akú ochranu územie vyžaduje a pre akú sa vlastník rozhodne. Označenie územia zabezpečuje vlastník pozemku na svoje náklady. Za vyhlásenie by sa nemalo nič platiť.

lef pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár