Jedným z cieľov novely zákona o SAV je transformácia organizácií akadémie na VVI

(TASR) – Jedným z cieľov novely zákona o Slovenskej akadémii vied (SAV) je transformácia organizácií akadémie na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Vyplýva to z návrhu novely zákona o SAV, ktorú predložilo vo štvrtok do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Cieľmi návrhu zákona sú zmena zloženia akademickej obce akadémie v nadväznosti na navrhovanú zmenu voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie, zmena pôsobností snemu akadémie, vedeckej rady akadémie a predsedníctva akadémie (napríklad presun niektorých pôsobností na vedeckú radu s tým, že sa ponecháva vyjadrovanie snemu), či zmena zloženia vedeckej rady akadémie (napríklad doplnenie všetkých podpredsedov a doplnenie členov volených Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie). Rovnako aj rozšírenie nezlučiteľnosti funkcie člena predsedníctva akadémie či úprava plynutia funkčného obdobia predsedníctva akadémie úprava náležitostí štatútu akadémie.

Vytvoriť a upraviť by sa mala aj pôsobnosť komisie pre hodnotenie tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov ako orgánu akadémie. Cieľom je tiež úprava hodnotenia tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov či vytvorenie a úprava pôsobnosti komisie pre vedecké hodnosti. Upraviť by sa mal aj proces udeľovania vedeckých hodností.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. septembra 2021 pri úpravách súvisiacich s udeľovaním vedeckých hodností a úpravách súvisiacich s komisiou pre hodnotenie tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov v súvislosti s navrhovanými zmenami v pripravovaných novelách zákonov o vysokých školách a o verejnej výskumnej inštitúcii. Druhá účinnosť zákona sa navrhuje od 2. januára 2022 pri úpravách súvisiacich s transformáciou organizácií akadémie na VVI.

siv pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár