Košice: KSK vyhodnocuje podklady od DPMK o stave električkových tratí

(TASR) – Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) aktuálne vyhodnocuje vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) a záznam z komplexnej prehliadky vybraných úsekov električkovej trate. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že úrad ešte bude dopravný podnik žiadať o doplňujúce informácie. Ak zdokladovanie nebude relevantné, budú zvažovať uzatvorenie prevádzky trate, ktorá vedie po Alejovej ulici, od križovatky VSS smerom na mestskú časť (MČ) Košice – Barca, kde je kritická situácia.

KSK ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh predtým vyzval mesto Košice o urýchlené zabezpečenie prípravy a realizácie modernizácie električkových tratí (MET). „Prišla nám odpoveď len o udržiavaní týchto tratí zo strany DPMK. Požiadali sme preto o predloženie záznamov z výsledkov z pravidelnej komplexnej prehliadky a merania geometrickej polohy koľaje na vybraných úsekoch električkových tratí,“ povedala Terezková s tým, že termín na predloženie uplynul v závere marca. Doručené podklady vyhodnocujú.

Ako pre TASR povedal riaditeľ magistrátu a predseda predstavenstva DPMK Marcel Čop, KSK zaslali odpoveď na ich žiadosť vrátane prílohy so záznamom hodnôt nameraných pri pravidelnej komplexnej prehliadke koľají na vybraných úsekoch električkových tratí. „Z nameraných hodnôt vyplýva, že rozchod koľajníc sa v spomínaných úsekoch pohybuje prevažne v normou predpísanej tolerancii pri nulovom prevýšení,“ uviedol s tým, že v priamych úsekoch panelových tratí neboli namerané odchýlky od prípustných hodnôt bočného alebo výškového opotrebenia samotnej hlavy koľajníc. Problematické sa podľa neho javia oblúky a obratiská, v ktorých sú koľajnice z dôvodu použitých malých polomerov najmä na bokoch opotrebované. „V prípade zistenia odchýlok od predpísaných hodnôt opotrebovanú koľajnicu buď meníme za novú, respektíve ojazdenú časť vyvaríme tak, aby spĺňala požiadavky stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o stavebnom a technickom poriadku dráh,“ dodal. Podľa Čopa robia všetko pre to, aby električkové koľajové trate v meste udržali prevádzkyschopné a bezpečné.

V súčasnosti za najhoršie električkové trate v Košiciach považujú úseky na Alejovej ulici až po most VSS a trať medzi ulicami Levočská a Važecká na sídlisku Nad jazerom. V tejto MČ sa má čoskoro začať s rozsiahlou rekonštrukciou Slaneckej cesty, čo si vyžiada dopravné obmedzenia. Mesto nemá informácie o existencii takých porúch, ktoré by mali zásadným spôsobom prerušiť aj prevádzku električkových tratí v danom úseku. „Ak by nastal problém predpokladáme, že by išlo len o nejaký malý úsek. Kritické miesto by sa operatívne opravilo a v najkratšom možnom termíne by sa električková doprava obnovila. To bol aj prípad rekonštrukcie električkovej križovatky pri zastávke Železníky, ktorá sa uskutočnila počas šiestich dní v závere augusta 2019,“ doplnil Čop.

Mesto plánuje druhú časť druhej etapy MET, a to vrátane uvedených úsekov. Pokračovanie v investičnej príprave modernizácie týchto električkových tratí považuje z pohľadu rozvoja verejnej dopravy v Košickom kraji za dôležité aj KSK.

sem hol liv

 

Autor: TASR

Pridaj komentár