KSK spúšťa výzvy na poskytnutie dotácií na projekty podľa nových pravidiel

(TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) v utorok vyhlásil výzvy na dotácie na projekty pre rok 2021, ktoré bude prvýkrát prideľovať podľa nových pravidiel. Oblasťami podpory sú ochrana životného prostredia, regionálny rozvoj, šport a vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo, kultúra, podpora vedy a výskumu, pomoc osobám v ohrození života, či obnova bytov a domov.

Na dotácie je v tomto roku vyčlenených celkovo 600.000 eur. Peniaze sú prerozdeľované na základe výziev, pričom dotáciu získajú najlepšie projekty. Nové pravidlá schválilo Zastupiteľstvo KSK vlani v decembri.

"Už pri dotačnom programe Terra Incognita sa nám osvedčilo, že, ak uchádzači ‚súťažia‘ o to, kto získa finančné prostriedky, predložené projekty sú veľmi kvalitné. Preto sme sa rozhodli takéto súťažné prostredie vytvoriť aj pri dotáciách, ktoré po novom prideľuje predseda a dotačná komisia," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že vlani kraj prostredníctvom dotácií podporil projekty za 171.000 eur. Nové pravidlá považuje za transparentnejšie. "Systém prideľovania dotácií chceme otvoriť aj verejnosti. V najbližších mesiacoch bude vyhlásená participatívna časť v rámci individuálnych dotácií, v ktorej budú môcť obyvatelia nášho kraja hlasovať za to, aké projekty si zaslúžia podporu," informoval ďalej Trnka.

Právnické a fyzické osoby – podnikatelia – sa môžu od 1. apríla uchádzať o financie z dvoch výziev, a to z dotačnej schémy a z individuálnych dotácií predsedu. Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu v minimálnej výške 500 eur. Maximálna výška príspevku v prípade dotačnej schémy sa riadi alokáciami peňazí pre konkrétny okres, a to v závislosti od počtu obyvateľov. V prípade individuálnych dotácií sa finančná podpora pohybuje od 500 do 10.000 eur.

Okrem alokovaných prostriedkov je medzi týmito výzvami rozdiel v ich hodnotení. Projekty záujemcov v dotačnej schéme budú hodnotiť odborníci, ako aj krajskí poslanci. Záverečnou fázou bude schválenie žiadostí o poskytnutie dotácie dotačnou komisiou. Tá sa bude skladať z 11 poslancov KSK, dvoch zamestnancov Úradu KSK a tajomníka komisie. Pri individuálnych dotáciách bude po kontrole a odbornom hodnotení nasledovať schvaľovanie žiadostí predsedom KSK.

Dotované zámery môžu byť realizované iba v rámci územia Košického kraja, a to do 31. októbra 2021. Informácie a podklady k výzvam sú zverejnené na webovej stránke KSK v sekcii Transparentný kraj.

"Som rád, že poslanci Košického samosprávneho kraja sú po novom viac zapojení do rozhodovania o poskytovaní dotácií, ako doposiaľ. Podporovať budeme najmä regionálne alebo nadregionálne projekty, teda také, ktorých dosah nebude iba lokálny," povedal predseda dotačnej komisie a poslanec KSK Rastislav Javorský. Uzávierka žiadostí pre individuálne dotácie a dotačnú schému je do 7. mája. V prípade, ak nebudú vyčerpané všetky prostriedky, kraj vyhlási aj ďalšie kolá výziev.

hol liv

 

Autor: TASR

Pridaj komentár