KSK začal rekonštrukciu historickej budovy Gymnázia Šrobárova v Košiciach

(TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začal v uplynulých dňoch s rekonštrukciou historickej budovy Gymnázia Šrobárova. Obe etapy obnovy by mali dokopy stáť viac ako 1,6 milióna eur. Ako na štvrtkovom kontrolnom dni pripomenul predseda KSK Rastislav Trnka, táto národná kultúrna pamiatka v najužšom centre Košíc sa v súčasnosti nachádza v stave, ktorý nezodpovedá jej významu.

V tohtoročnom rozpočte KSK pre školstvo je rekonštrukcia tejto secesnej budovy najväčšou položkou medzi plánovanými kapitálovými výdavkami. „Jej oprava prichádza v hodine dvanástej. Som rád, že toto je ďalšia vzácna budova v kraji, ktorej vraciame dôstojnosť. Prvá etapa rekonštrukcie gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023,“ povedal s tým, že na ňu vyčlenili 1,136 milióna eur. Jedným z výsledkov obnovy by mala byť aj úspora nákladov za energie.

Ako pripomenula riaditeľka gymnázia Zlatica Frankovičová, na budove školy je pôvodná fasáda a niektoré okná a dvere majú 130 rokov. „Mnohé okná sú natoľko poškodené, že silnejší vietor ich otvorí a predstavujú problém aj v súvislosti s vykurovaním. V najhoršom stave je vstupný portál a vzácne atikové štíty, ktoré sa doslova rozpadávajú. S realizátorom stavby sme sa dohodli na takom harmonograme prác, aby po obnove prezenčného vzdelávania neobmedzovala rekonštrukcia vyučovací proces,“ uviedla.

Počas najbližších dvoch rokov plánuje KSK zreštaurovať uličné a dvorové fasády gymnázia vrátane vzácnych atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených výplní. Reštaurovať sa budú aj dva vstupné portály. Na budove kompletne vymenia 271 okien a tiež vstupné dvere. Pre nadmerné zavlhnutie nie je možné obnoviť celú budovu naraz. „Krajský pamiatkový úrad rozhodol, že na riešenie zavlhnutia a sanácie budovy je potrebné vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu pre druhú etapu rekonštrukcie. Za ten čas je nevyhnutné obnoviť hornú časť budovy, aby sa jej stav ďalej nezhoršoval,“ doplnil Trnka.

Budova gymnázia bola postavená v rokoch 1892 až 1894 ako jedna z prvých stavieb so secesnými prvkami v Košiciach a doteraz dotvára kolorit historického centra mesta. Charakterizuje ju typické červené režné murivo, ktoré zdobí fasádu v úrovni prvého podlažia.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

sem mac

 

Autor: TASR

Pridaj komentár