Levice: Mesto chce s partnermi z Maďarska pracovať na zlepšení života seniorov

(TASR) – Levická radnica chce spolupracovať so samosprávou maďarského mesta Érd pri zlepšení života seniorov. Obe samosprávy chcú organizovať workshopy, konferencie a ďalšie podujatia, v rámci ktorých si budú vymieňať vzájomné skúsenosti.

Spoločný cezhraničný projekt podporil aj Európsky fond regionálneho rozvoja sumou viac ako 20.000 eur. „Cieľom projektu je poukázať na problémy a potreby seniorov a hľadať spoločné riešenia. Bude sa orientovať na problematiku zlepšenia života seniorov, ich lepšiu informovanosť, vymáhanie si vlastných práv, znižovanie chudoby starších i na zlepšenie spolupráce so samosprávou a mladšou generáciou,“ informovala radnica.

Spoločné konferencie budú zastrešovať odborníci pôsobiaci v problematike starostlivosti o seniorov. „Na základe konkrétnych príkladov sa v rámci odborných diskusií spracujú správy a návrhy na riešenia v oboch partnerských mestách. Zosumarizované budú v spoločnej publikácii. Pri napĺňaní podstaty projektu sa podporí aj spolupráca organizácií zaoberajúcich sa problematikou seniorov, občianskych združení, denných centier i seniorov samotných,“ uviedol mestský úrad.

van liv

 

Autor: TASR

Pridaj komentár