Levoča: Obyvatelia mesta triedia odpad každým rokom svedomitejšie

(TASR) – Obyvatelia mesta Levoča sa v triedení odpadu zlepšujú. Kým miera triedenia v roku 2018 bola na úrovni 23,18 percenta, v roku 2019 to bolo 32,37 percenta a v minulom roku presne 35,90 percenta. Informoval o tom prostredníctvom webovej stránky samosprávy riaditeľ Technických služieb mesta Levoča Branislav Minďaš.

Ďalej ozrejmil, že v minulom roku bolo v Levoči zneškodnených celkovo 3225 ton odpadu a zhodnotených bolo 1699 ton. Všetok odpad určený na zneškodnenie bol vyvezený na skládku odpadov Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi.

„V roku 2020 sa v meste Levoča vyzbieralo a skládkovaním zneškodnilo celkovo 3106,04 tony zmesového komunálneho odpadu (ZKO). Každý občan mesta v uplynulom roku vyprodukoval v priemere 210,98 kilogramu ZKO, na opätovné zhodnotenie vytriedil 115,40 kilogramu odpadu,“ konkretizoval Minďaš.

Ako priblížil, spomedzi všetkých triedených zložiek bolo v roku 2020 najviac biologicky rozložiteľného odpadu v objeme 608 ton. Kovy predstavovali 405 ton, papier a lepenka 297, sklo 167 a plasty 115 ton.

may mac

 

Autor: TASR

Pridaj komentár