Menšiny: Medzinárodný deň Rómov pripomenú aj dve online diskusie

(TASR) – Pri príležitosti štvrtkového (8. 4.) Medzinárodného dňa Rómov a 50. výročia prvého svetového kongresu Rómov sa uskutočnia dve online diskusie, ktorá sa týkajú inklúzie rómskej menšiny na Slovensku. Informuje o nich splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková, ktorá sa na oboch diskusiách zúčastní.

O podobách participácie Rómov na veciach verejných v minulosti a súčasnosti sa bude vo štvrtok od 15.00 h diskutovať v debate organizovanej Ústavom romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem zástupcov univerzity a vládnej splnomocnenkyne sa o výzvach pri začleňovaní Rómov do majority a ich spoločenskej a politickej participácii bude rozprávať aj štátna tajomníčka Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Kumanová.

O 17.00 h sa začne online diskusia periodika .týždeň a Klubu pod lampou. Témou bude história Rómov, organizácia opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19 v rómskych osadách, koncepcie riešenia chudoby marginalizovaných rómskych komunít, ale tiež Atlas rómskych komunít 2019, ktorý sa stal predmetom sporu splnomocnenkyne s jej predchodcom Ábelom Ravaszom. Bučková namieta publikáciu analýz zozbieraných dát i samotné publikovanie atlasu zo strany občianskeho združenia – Inštitút Mateja Bela. Upozorňuje pritom, že sa tak stalo bez autorizácie držiteľa licencie na analytickú štúdiu – ministerstva vnútra a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Atlas vznikol počas obdobia, keď bol rómskym splnomocnencom Ravasz.

Vo štvrtok 8. apríla uplynie 50 rokov od začiatku prvého svetového kongresu Rómov (8. – 12. apríla 1971 v Londýne). To, že 8. apríl sa bude pripomínať ako Medzinárodný deň Rómov, rozhodli delegáti štvrtého kongresu Medzinárodnej rómskej únie, ktorý sa uskutočnil v roku 1990.

em mac

Autor: TASR

Pridaj komentár