MF SR: V procese prípravy plánu obnovy robí rezort financií maximum

(TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR robí v procese prípravy plánu obnovy, aj vzhľadom na okolnosti, ktoré mnohokrát nedokáže ovplyvniť, maximum. Uviedol to pre TASR tlačový odbor MF SR v reakcii na štvrtkovú (8. 4.) kritiku zamestnávateľských organizácií.

Diskusie o pláne obnovy sa podľa rezortu financií odohrali niekoľkokrát počas rokovaní ekonomického krízového štábu, na ktorom sa pravidelne zúčastňovali aj zástupcovia zamestnávateľov.

"Plán obnovy a odolnosti SR je nelegislatívny materiál. Pre takýto typ dokumentov platí štandardné 10-dňové medzirezortné pripomienkové konanie podľa článku 10 odseku 4 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Na tomto základe má MF SR povinnosť viesť rozporové konania výlučne s ministerstvami a s inými ústrednými orgánmi štátnej správy v prípade zásadnej pripomienky a s tými subjektmi, ktoré predložia hromadnú pripomienku s aspoň 500 podpismi," zdôraznilo MF SR.

Pokiaľ ide o zapojenie verejnosti do príprav plánu obnovy, rezort financií sa v tejto fáze podľa tlačového odboru musel vyrovnať s mimoriadne náročnými podmienkami. "Aj vzhľadom na epidemickú situáciu boli okrúhle stoly organizované on-line, čo nie je ideálna situácia v prípade takýchto strategických materiálov, no aj napriek tomu sa MF SR aktívne snaží komunikovať s odbornou, ako aj širokou verejnosťou on-line," podčiarkol rezort financií.

"Na každej z doteraz organizovaných diskusií sme zaznamenali vysoký záujem, čo sa týka počtu účastníkov a aj podnetov. Každý z týchto trojhodinových okrúhlych stolov zahŕňal nielen stručný úvod s predstavením danej časti plánu obnovy, ale aj následnú širokú diskusiu v trvaní minimálne dvoch hodín, kde mal každý priestor vyjadriť svoj názor," informoval tlačový odbor MF SR.

Poznamenal, že príprava plánu je tiež ovplyvnená stiesneným časovým a meniacim sa legislatívnym rámcom. "Aktualizované usmernenia nám zo strany Európskej komisie (EK) prišli až 22. januára tohto roka. Finálna verzia nariadenia, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, bola definitívne schválená až 12. februára. V súčasnosti zároveň prebieha ďalšie kolo technických rokovaní s EK, ktorej pripomienky sa rovnako zapracovávajú do plánu. Napriek tomu sme presvedčení, že v týchto podmienkach robíme maximum," vysvetlilo MF SR.

Predloženie Plánu obnovy a odolnosti SR na Hospodársku a sociálnu radu (HSR) SR nie je podľa rezortu financií možné z dôvodu naplánovaných pokračujúcich technických rokovaní s EK, z ktorých naďalej vyplývajú technické pripomienky na zmenu dokumentu. "K termínu zasadnutia rady (HSR), už budúci pondelok 12. apríla by nebolo možné predložiť vyhodnotenie všetkých pripomienok, ako ani finálnu verziu materiálu," dodalo MF SR.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Asociácii priemyselných zväzov (APZ) žiadajú dopracovať plán obnovy a odolnosti v zmysle nimi uplatnených pripomienok. Informoval o tom v spoločnom tlačovom vyhlásení zamestnávateľských organizácií 8. apríla Martin Hošták, tajomník RÚZ.

Materiál podľa zamestnávateľov nedostatočne reflektuje podklady zaslané zástupcami firiem, čoho následkom je absencia prorastových impulzov, ktoré krízou ťažko skúšaná ekonomika veľmi potrebuje. Plán obnovy dokonca v niektorých prípadoch zavádza opatrenia, ktoré majú na podnikateľské prostredie negatívny vplyv. Hošták zdôraznil, že RÚZ, AZZZ SR a APZ žiadajú MF SR ako predkladateľa plánu obnovy o jeho dopracovanie v zmysle pripomienok zástupcov firiem.

jal mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár