MF: Top opatreniami je dosiaľ odklad splátok či financovanie boja proti pandémii

(TASR) – Uvoľnenie financií na boj proti pandémii, presadenie odkladu splátok úverov a vytvorenie plánu obnovy. To sú niektoré z opatrení Ministerstva financií (MF) SR, ktoré rezort vyzdvihol pri bilancovaní prvého roku novej vlády.

MF medzi top 10 opatrení od nástupu novej vlády počíta aj transparentné výberové konania. Rezort financií tiež pripravil "rozpočet pravdy, záchrany a zodpovednosti". "Zaviedli a presadili sme nový prístup k rozpočtu verejnej správy. Spája rozpočtovú zodpovednosť, zmierňuje dosahy koronakrízy, upevňuje sociálnu súdržnosť a súčasne dodáva potrebné fiškálne stimuly oslabenej ekonomike," tvrdí MF.

Ministerstvo vyzdvihlo aj vytvorenie plánu obnovy. Na začiatku bol vytvorený dokument Moderné a úspešné Slovensko, podľa rezortu nasledovali diskusie s odborníkmi a rôznymi záujmovými organizáciami. Proces MF zavŕšilo posunom plánu obnovy do medzirezortného pripomienkového konania.

Spomedzi opatrení spomenul rezort financií aj uvoľnenie financií na boj proti pandémii. "Na boj proti koronavírusu vláda v roku 2020 urobila opatrenia v objeme 4,7 miliardy eur, teda 5,2 % HDP," vyčíslilo ministerstvo.

MF zároveň presadilo odklad splátok úverov o deväť mesiacov bez negatívneho záznamu v úverovom registri. Eximbanka SR, ale aj Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a Slovak Investment Holding (SIH) súčasne v rámci programu finančnej pomoci poskytujú záruky, aby banky v čase zvýšeného rizika nezastavili úverovanie podnikov. Rezort financií tiež priblížil, že sa posunuli zákonné lehoty pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia a odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.

Rezort financií súčasne dodal, že od júla sa zvýši daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. MF reagovalo aj na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb a poskytlo bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy. "Túto pomoc využilo 1727 subjektov, ktoré dokopy získali 151.919.185 eur," ozrejmilo ministerstvo.

Slovensko si zároveň podľa MF na konto pripísalo významné výsledky na medzinárodných trhoch. "Predali sme dlhopisy za 4 miliardy eur, čo je doteraz najvyššia emisia štátnych dlhopisov a historicky najväčší predaj v strednej a východnej Európe. Renomované ratingové agentúry prejavili voči Slovensku dôveru, keďže sme si udržali investičný rating aj napriek zložitej situácii vo verejných financiách," dodal rezort financií.

alh pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár