MIRRI vyhlásilo online výzvu na projekty z fondu spravodlivej transformácie

(TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo nezáväznú on-line výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktoré budú financované z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Rezort tak chce vytvoriť zásobník projektov, ktorý umožní včasné a efektívne čerpanie zdrojov z tohto fondu, informovalo v stredu MIRRI.

Z tohto finančného nástroja EÚ Slovensko dostane 459 miliónov eur, ktoré sú určené na transformáciu hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia, a tiež pre Košický, Banskobystrický a Bratislavský kraj. "Našou snahou je už v tomto štádiu identifikovať strategické projektové zámery, ktoré bude zároveň možné zrealizovať v krátkodobom horizonte," povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Výzva je otvorená a hodnotenie predložených projektových zámerov bude MIRRI vykonávať vo viacerých kolách. Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzavreté k 30. aprílu. Výzva je nezáväzná, nakoľko čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu bude možné až po príprave a schválení Plánu spravodlivej transformácie a po schválení eurofondového Operačného programu Slovensko pre programové obdobie 2021 – 2027.

Žiadatelia, ktorí sa chcú zapojiť do aktuálnej výzvy, musia svoje projektové zámery predložiť výhradne elektronicky prostredníctvom online formulára a bez akýchkoľvek príloh. Zber projektových zámerov a ich vyhodnocovanie zabezpečí MIRRI v spolupráci so zástupcami dotknutých rezortov a technickej asistencie Európskej komisie – JASPERS. Vybrané projekty budú môcť čerpať tiež z pomoci pri príprave a písaní projektovej dokumentácie, na ktorú EÚ vyčlenila pre Slovensko, ako jedinú členskú krajinu, podporu vo výške 500.000 eur.

vre pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár