Návrh novely zákona o VVI zohľadňuje skúsenosti z príprav transformácie SAV

(TASR) – Návrh novely zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI) zohľadňuje skúsenosti nadobudnuté pri príprave transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie v roku 2018. Do medzirezortného pripomienkového konania ho vo štvrtok predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľmi návrhu zákona sú najmä zmena zloženia správnej rady (doplnenie členov vymenúvaných zakladateľom), zmena zloženia vedeckej rady (doplnenie odborníkov z príbuzných oblastí) či zmena vedeckej rady z obligatórneho orgánu na fakultatívny. Rovnako tiež doplnenie doktorandov do voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie či zmena pri vymenúvaní vedúceho organizačnej zložky (presun pôsobnosti zo zakladateľa na riaditeľa).

Z návrhu zákona vyplýva, že cieľom je tiež možnosť vkladu majetku zakladateľom aj počas existencie verejnej výskumnej inštitúcie, teda nielen pri jej založení tak ako doteraz. Rovnako aj doplnenie možnosti zámeny prioritného majetku, keďže jeho zámena nie je v súčasnosti možná. Počíta sa tiež so znížením počtu dokumentov zakladaných do zbierky listín či so zavedením vekového obmedzenia zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie obdobne ako pri vysokoškolských učiteľoch, respektíve pri pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V nadväznosti na paralelne predkladanú novelu zákona o SAV sa navrhuje účinnosť od 1. septembra 2021. "Teda v dostatočnom predstihu pred navrhovaným dňom transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie (1. januára 2022) tak, aby v čase transformácie už boli účinné navrhované zmeny aj s primeraným časom na ich implementáciu," dodáva sa v predkladacej správe.

siv mac

 

Autor: TASR

Pridaj komentár