NRSR: Poslanci schválili novelu zákona s cieľom odstrániť národný goldplating

(TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu schválilo novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložila poslankyňa koaličnej SaS Anna Zemanová. Cieľom je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Návrh zákona podporilo 85 zo 127 prítomných poslancov.

Oblasť verejného obstarávania je v základných rámcoch regulovaná na európskej úrovni smernicou. Zemanová poukázala na to, že súčasná slovenská právna úprava je v niektorých aspektoch prísnejšia, a to aj v oblastiach postupov subjektov, ktorých zákazky sú spolufinancované viac ako 50 % verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. V súčasnosti tieto subjekty musia zabezpečiť obstaranie služieb v oblasti výskumu a vývoja prísnejšími postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.

"Úprava má veľký potenciál zjednodušiť najmä implementáciu projektov a zabezpečiť efektívne a včasné využitie finančných prostriedkov poskytnutých Slovenskej republike z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu inovácií, rozvoj regiónov a znižovanie regionálnych rozdielov," konštatuje poslankyňa v dôvodovej správe. Osobitne je podľa nej takéto zosúladenie vhodné v prípade podpory výskumno-vývojových projektov, ktoré boli vyhodnotené ako vysoko kvalitné v rámci komunitárnych nástrojov podpory Európskej únie (EÚ).

Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh Zemanovej, podľa ktorého sa precizuje úprava výnimky na výskumno-vývojové služby. Má tak byť evidentné, že zákon sa vzťahuje len na verejné zákazky spĺňajúce ďalšie podmienky. Nemalo by teda dochádzať k aplikačným problémom, ktoré spočívali v tom, že výnimka by sa neuplatňovala v praxi.

alh mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár