Patakyová sa obrátila na ÚS, podľa nej vojaci majú právo združovať sa v odboroch

(TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na ústavný súd v súvislosti so zákonnými prekážkami výkonu práva vojakov a vojačiek združovať sa v odboroch. Aktuálna právna úprava je podľa nej v rozpore s ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. TASR o tom informovala hovorkyňa kancelárie VOP Michaela Pavelková.

Ombudsmanka upozornila, že združovanie sa v odboroch je ústavným právom. "Právna úprava zasahuje do podstaty práva profesionálnych vojakov a vojačiek slobodne sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov a ich práva na nezávislý vznik odborových organizácií. Tento stav považujem za rozporný s ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky," vysvetlila.

Súčasná právna úprava vojakom a vojačkám neumožňuje zakladať vlastné odbory a ich prípadné členstvo v už existujúcich odborových združeniach sankcionuje skončením štátnozamestnaneckého pomeru. Podľa ombudsmanky bráni efektívnemu vedeniu demokratickej diskusie medzi štátom ako zamestnávateľom a profesionálnymi vojakmi a vojačkami.

Na problém opakovane upozorňovala ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO). "Vzhľadom na to, že minister sa s jej argumentáciou nestotožnil, požiadala ústavný súd, aby posúdil ústavnosť dotknutej právnej úpravy," uviedla hovorkyňa. Dodala, že rezort obrany v argumentácii obhajoval aktuálny právny stav, neumožňujúci profesionálnym vojakom a vojačkám vytvárať odbory, potrebou kontroly nad ozbrojenými silami, a to najmä v krízových situáciách.

Verejná ochrankyňa práv akceptuje, že v danej veci má svoju váhu záujem štátu, na druhej strane sú však záujmy vojakov a vojačiek, ktoré je potrebné vziať do úvahy. "Diskusiu nemôžeme viesť o otázke, či sa vôbec profesionálni vojaci a vojačky môžu združovať v odboroch, ale mali by sme ju viesť o tom, ako upraviť takéto združovanie, aby reflektovalo osobitný charakter ozbrojených síl, a to aj s prípadnými reštrikciami, ktoré by platili počas krízovej situácie či nasadenia ozbrojených síl," uviedla ombudsmanka.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva obrany (MO) SR.

rt ima

 

Autor: TASR

Pridaj komentár