Pezinok: O lokalitách so zákazom chovu hospodárskych zvierat bude ešte diskusia

(TASR) – O lokalitách v meste Pezinok, kde má byť zakázaný chov hospodárskych zvierat, sa bude musieť ešte verejne diskutovať. Mestské zastupiteľstvo o návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o chove a držaní zvierat na území Pezinka v marci totiž nerozhodlo.

"Návrh VZN bol vzhľadom na to, že sa názory o chove a držaní zvierat na území mesta rôznia a vzhľadom na jednotlivé pripomienky, ktoré k tomuto VZN prišli, na základe poslaneckého návrhu stiahnutý z programu," informuje na svojom webe pezinská samospráva. Súčasťou návrhu bolo aj posunutie bodu na verejnú diskusiu pred následným predložením na ďalšie rokovanie mestského parlamentu.

Sídlisko Sever, Juh, širšie centrum či rekreačné oblasti Reisinger a Kučišdorfská dolina patria medzi lokality, kde mesto Pezinok odporúčalo v návrhu VZN zakázať chovať a držať hospodárske zvieratá okrem koní a včiel. Pezinok chcel prijatím tohto nariadenia predísť susedským sporom, ktoré by mohli nastať pre chov hospodárskych zvierat na území mesta.

"Na území mesta, ktoré je intenzívne využívané a husto obývané, je možné obmedziť činnosti, ktoré prispejú ku skvalitneniu a skultúrneniu prostredia sídla, ako centra spoločenského života. Je potrebné chrániť zdravie obyvateľov a zamedziť šírenie chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí," vysvetľovalo v dôvodovej správe mesto.

Návrh VZN definoval dva stupne územných zákazov. Do prísnejšieho stupňa boli zahrnuté sídliská, materské škôlky, centrum mesta a rekreačné oblasti, ktoré sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti, respektíve Natura 2000, obsahujú lesné pozemky či pozemky prevažne v majetku mesta.

Miernejší stupeň zákazu bol v území rodinných domov, školských zariadení a v rekreačných oblastiach, ktoré obsahujú pozemky súkromníkov. Rekreačná oblasť Baba nebola zahrnutá do zákazov, nakoľko je toto stredisko komerčne zamerané aj na široké okolie. Oba stupne zákazov sa vzťahovali na hospodárske zvieratá. Na základe podnetov občanov a prehodnotení však mali byť povolené kone a včely.

gru pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár