You are currently viewing Posvätenie paschálnych jedál v Prešove

Posvätenie paschálnych jedál v Prešove

Veľkonočný obrad Utiereň vzkriesenia, následná posviacka paschálnych jedál a Archijerejská svätá liturgia sa konala na Veľkonočnú nedeľu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Obrady bez verejnosti celebroval prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Ján Babjak. Posviacku paschálnych jedál v online prenose takto symbolicky vykonal aj pre veriacich doma, nakoľko protipandemické opatrenia nedovolili tradičnú posviacku paschálnych jedál duchovnými pred chrámami. Na snímke veľkonočné obrady sa konali bez účasti verejnosti v Prešove 4. apríla 2021 FOTO TASR – Milan Kapusta

Pridaj komentár