Právna zástupkyňa, ako aj príbuzný jednej z obetí rozhodnutie ESĽP vítajú

(TASR) – Právna zástupkyňa, ako aj príbuzný jednej z obetí vítajú štvrtkové (1. 4.) rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade policajného násilia voči trom rómskym chlapcom v roku 2009 v Košiciach. ESĽP niektoré výhrady odmietol, niektoré však uznal a priznal sťažovateľom odškodné.

Vtedy ešte maloletí, boli v čase medzi ich zadržaním pre podozrenie z účasti na lúpeži v Košiciach a ich privezením na policajnú stanicu počas prevozu v policajnom vozidle objektom nevhodného zaobchádzania zo strany prítomného policajta. Tvrdili, že ich vo vozidle fyzicky napadol. "Som rád, že sa môj syn aj ostatní chlapci po toľkých rokoch konečne dočkali spravodlivosti," povedal otec jedného z poškodených k rozhodnutiu.

Podľa právnej zástupkyne poškodených Vandy Durbákovej je dôležité, že spravodlivosť v prípade troch rómskych chlapcov zvíťazila. "Žiaľ, stalo sa tak až pred štrasburským súdom. Je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní vrátane súdov pri prejednávaní prípadov policajného násilia s rasovým motívom postupovali čo najdôslednejšie, aj to im odkazuje v tomto rozhodnutí Európsky súd," povedala.

Bezplatnú právnu pomoc poškodeným v trestnom konaní a následných konaniach pred ústavným súdom a ESĽP sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva z Košíc.

"Ide za posledné roky o ďalší rozsudok Európskeho súdu, ktorý poukazuje na závažné nedostatky vo vyšetrovaní policajného násilia na Slovensku vrátane vyšetrovania jeho možného rasového motívu. Je zrejmé, že tieto nedostatky nie sú ojedinelé a z našich skúseností naďalej pretrvávajú," doplnil programový koordinátor poradne Štefan Ivanco.

Dôvodom sťažností bolo údajné porušenie zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, zaručeného článkom 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

ESĽP vo svojom rozsudku uznal argumenty vlády a uviedol, že dotknutý policajt bol prepustený najmä pre nedostatok priamych dôkazov a rozpory vo výpovediach sťažovateľov. Konštatoval, že nemožno bez pochybností dospieť k záveru o tom, že sťažovatelia boli vystavení zaobchádzaniu v rozpore s článkom 3 dohovoru. V tejto súvislosti rozhodol, že nedošlo k jeho porušeniu. Na druhej strane ESĽP konštatoval, že tvrdenia boli dostatočne dôveryhodné na to, aby boli ďalej vyšetrované. ESĽP rozhodol, že došlo k porušeniu článku 3 dohovoru v jeho procesnej časti a priznal každému sťažovateľovi 4500 eur z titulu nemajetkovej ujmy a spoločne všetkým sťažovateľom 4000 eur ako náhradu nákladov a výdavkov.

man rt dod mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár