Prešov: Mestskí poslanci schválili rozšírenie zón regulovaného parkovania

(TASR) – Rozšírenie zón regulovaného parkovania v meste schválili v stredu prešovskí mestskí poslanci na svojom online zasadnutí. Ide o zónu č. 3, ktorú tvorí lokalita Sídliska duklianskych hrdinov a lokalita ulíc Tarasa Ševčenka – Zápotockého – Štefánikova – Kúpeľná, a časť zóny č. 4, ktorú tvoria ulice Hviezdoslavova a Janka Borodáča. Zmena bude platiť od 1. júna.

Rozšíri sa tak regulácia statickej dopravy, ktorá od začiatku roka platí v centrálnej mestskej časti tvoriacej zónu 1 a v lokalite Táborisko, ktorá tvorí zónu 2. Spomenuté zóny poslanci dodatočne rozšírili aj o ďalšie štyri ulice mimo týchto zón, kde od marca spoplatnili parkoviská.

"Vzhľadom na to, že zónu č. 3 tvoria väčšinou bytové domy, vo väčšej časti regulovanej zóny parkovania je zavedené tarifné pásmo R – modré, ktoré je vyhradené pre parkovanie rezidentov zóny, a pásmo C – zelené, ktoré bude zavedené na Kúpeľnej ulici pre parkovanie návštevníkov ZŠ Kúpeľná a okolitých prevádzok," uvádza sa v materiáli, ktorým sa zaoberali poslanci.

Aby bolo možné vyriešiť státie rezidentov z bytových domov na ulici Tarasa Ševčenka, kde nemajú dobudované parkovacie miesta vo vnútroblokoch, dôjde k zjednosmerneniu ulice Tarasa Ševčenka v smere od Kúpeľnej ulice. Na ľavej strane tejto miestnej komunikácie bude vytvorených 91 pozdĺžnych parkovacích miest. Toto riešenie si vyžiada presmerovanie jednej strany linky č. 12 na ulicu Zápotockého, kde budú vytvorené dve nové zastávky na znamenie. Jedna pri malej železničnej stanici a druhá pred križovatkou s ulicou Kúpeľná.

V zóne č. 3 a časti zóny 4 budú spoplatnené parkovacie miesta vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením, keďže po zavedení systému regulácie parkovania bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach.

Po novom už nebude možné vo vyznačenej ‚Zóne parkovania‘ odstaviť vozidlo na komunikácii, chodníku alebo na zeleni. Takéto konanie je podľa radnice v zmysle zákona o cestnej premávke považované za priestupok a bude sankcionované.

man mac

 

Autor: TASR

Pridaj komentár