Prieskum: Miera obmedzenia kontaktov na Slovensku zostáva vysoká a neklesá

(TASR) – Miera obmedzenia kontaktov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku zostáva vysoká a neklesá. Slováci svoje kontakty obmedzili výraznejšie než respondenti v Česku. Vyplýva to z ôsmej vlny výskumu pod názvom Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied (SAV), MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 24. do 27. marca 2021 na vzorke 1000 respondentov.

„Ani po troch mesiacoch najprísnejšieho lockdownu na Slovensku nedochádza k takzvanej pandemickej únave,“ uviedol Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV. Prieskum ukázal, že 37,7 percenta respondentov úplne obmedzilo sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou. Čiastočné obmedzenie kontaktu uviedlo 56,9 percenta a žiadne obmedzenie 5,4 percenta respondentov.

Do ôsmej vlny výskumu boli zaradené aj otázky porovnateľné s odpoveďami respondentov v Českej republike v rámci série výskumov Naša spoločnosť. Tie v období od novembra 2020 do februára 2021 realizovalo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM) Sociologického ústavu Akadémie vied Českej republiky. Tieto otázky umožnili porovnať dva aspekty dodržiavania protipandemických opatrení – mieru obmedzenia stretávania a používanie rúšok či respirátorov na verejnosti.

Séria troch výskumov v ČR ukázala, že približne 30 percent respondentov kontakty skôr alebo rozhodne neobmedzilo. Na Slovensku je podľa marcového výskumu skupina ľudí neobmedzujúca kontakty viac ako o polovicu nižšia (13 percent). „Tento rozdiel si vysvetľujem silnejšou prítomnosťou hlasov spochybňujúcich protipandemické opatrenia vo verejnom diskurze v Českej republike,“ reagoval Bahna.

Čo sa týka používania rúšok či respirátorov, výskum ukázal, že je v oboch krajinách vysoké. Približne rovnaké množstvo respondentov na Slovensku (72 percent) ako aj v Česku (65 až 72 percent) uviedlo, že si ústa a nos na verejnosti zakrýva rúškom či nosí respirátor.

rt ima

 

Autor: TASR

Pridaj komentár