Prievidza: Zápis do prvého ročníka ZŠ potrvá do 28. apríla

(TASR) – Zápis do prvého ročníka budú základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza tento rok pre mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zákonní zástupcovia budú môcť budúcich školákov zapísať do konca apríla, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

"Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej ZŠ s dôrazom na dodržiavanie protiepidemických opatrení," uviedol Ďureje.

Zápis detí do prvého ročníka potrvá do 28. apríla, bližšie informácie nájdu zákonní zástupcovia na webových stránkach jednotlivých škôl. Kontakty a adresy zverejnila samospráva i na internetovej stránke mesta.

Ak zákonný zástupca ZŠ oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ v zmysle zákona rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, dodal Ďureje.

amo tur

 

Autor: TASR

Pridaj komentár