Prievidzská radnica chce zrevitalizovať vnútroblok na Baníckej ulici

(TASR) – Samospráva Prievidze plánuje obnoviť vnútroblok na Baníckej ulici na sídlisku Píly. Podobnú revitalizáciu chce zrealizovať i v ďalšom vnútrobloku na sídlisku Kopanice. Víziou sleduje mesto zatraktívnenie verejných priestranstiev, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Samospráva aktuálne súťaží spracovateľa projektovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na revitalizáciu sídliskových vnútroblokov na Pílach a Kopaniciach.   "Vnútroblok na Baníckej ulici je súčasťou typických obytných blokov urbanisticko-architektonického celku sídliska Píly z obdobia socialistického realizmu. Vybrali sme ho ako vzorový, pretože viditeľne demonštruje súčasný zanedbaný stav takýchto vnútroblokov," priblížila architektka mesta Zuzana Hlinková.

Tomuto priestoru v súčasnosti podľa nej dominuje veľká asfaltová plocha, ktorá je v zlom stave a pôvodne slúžila na loptové hry. Zlý je aj zdravotný stav zelene s krátkou životnosťou a nízka technická vybavenosť nevyhovujúca súčasným požiadavkám. "Rozhodli sme sa vybrať práve tento vnútroblok, ktorý by mohol byť v prípade úspešnej žiadosti revitalizovaný. Pri tvorbe novej vízie sme spolupracovali s vysokoškolskými študentmi, konkrétne Záhradníckou fakultou Mendelu v Lednici. Návrh bol spracovaný formou workshopu a následnej semestrálnej študentskej práce. Práve tieto práce slúžia ako podklad pre ďalšiu prácu," vysvetlila architektka.   Zámerom radnice je vytvoriť parkové námestie formou oddychovej a športovo-relaxačnej zóny pre voľnočasové aktivity obyvateľov všetkých vekových skupín. "Dôležitou súčasťou je práca s dažďovou vodou – vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá vznikne odvodnením okolitých spevnených plôch. Potenciál vnútroblokov na starom sídlisku spočíva najmä v zadržaní dažďových vôd z okolitých sedlových striech bytových domov a ich využívaní na údržbu okolitej verejnej zelene," ozrejmil Ďureje.

Revitalizácia by pozostávala aj z dendrologického prieskumu a nových sadových úprav, pričom návrh ozelenenia územia musí zohľadňovať a vychádzať z celkového architektonického riešenia priestoru a podmienok prostredia. "Práce by mali brať ohľad na zachovanie existujúceho outdoorového ihriska. Súčasťou detského ihriska budú hracie zostavy, prvky určené pre deti so zdravotným znevýhodnením za účelom vytvorenia inkluzívneho detského ihriska podľa platných noriem a predpisov," dodal hovorca mesta.

Obdobnou obnovou prejde i vnútroblok na sídlisku Kopanice, medzi ulicami M. Gorkého, A. Bernoláka a Ulicou energetikov. Radnica tam počíta s rekonštrukciou chodníkov, výmenou športového vybavenia, realizáciou multifunkčného ihriska, doplnením parkového mobiliára a obnovou osvetlenia.

"Samotná realizácia prác na oboch vnútroblokoch je závislá od zabezpečenia vydania príslušného povolenia, schválenia žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku a priebehu procesu verejného obstarávania na výber realizátora," dodal Ďureje.

amo pop

 

Autor: TASR

Pridaj komentár