Rezort školstva poskytol školám na rekonštrukcie či havárie vyše 2 milióny eur

(TASR) – Školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré potrebujú odstrániť havarijnú situáciu, zrekonštruovať priestory alebo zaobstarať chýbajúci hmotný majetok, poslalo ministerstvo školstva finančné prostriedky v celkovej sume 2.050.561 eur. V stredu o tom TASR informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Špeciálnym základným školám, spojeným školám, reedukačným centrám, liečebno-výchovnému zariadeniu či centru pedagogicko-psychologického poradenstva, ale aj bilingválnemu gymnáziu a odbornému učilišťu boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1.508.827 eur. Určené sú na rekonštrukciu a modernizáciu budov, vnútorných telovýchovných priestorov, školských ihrísk, striech, podkrovia či na zateplenie obvodového plášťa. "Som rád, že aj touto cestou sme mohli pomôcť tým školám a žiakom, ktorí to najviac potrebujú, aby sa žiaci mohli vrátiť do lepšie vybavených a bezpečnejších škôl. Nebola to jediná finančná pomoc v poslednom roku. Školám sme tiež vyčlenili spolu 2,75 milióna eur na vybavenie jedální, takmer 800.000 eur na nákup kníh do knižníc, ale aj 500.000 eur na nákup kníh a učebných pomôcok do materských škôl," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), ktorý v stredu oznámil, že podal demisiu.

Na odstránenie havarijných situácií boli školám poskytnuté kapitálové výdavky v sume 250.178 eur. Z finančných prostriedkov zabezpečia výmenu expanznej nádoby v plynovej kotolni, odstránia haváriu kotolne a z bezpečnostných dôvodov zrekonštruujú multifunkčnú miestnosť školy. Finančné prostriedky použijú aj na odstránenie havarijnej situácie strešnej krytiny a zateplenie obvodového plášťa telocvične. Ďalší objem finančných prostriedkov vo výške viac ako 141.000 eur pomôže školám odstrániť haváriu chodníkov v školskom areáli, poškodenú ležatú kanalizáciu, ako aj havarijnú situáciu budovy sanáciou.

Špeciálne školy, spojené školy, liečebno-výchovného sanatória, reedukačné centrá či diagnostické centrá požiadali rezort školstva aj o finančnú pomoc na obstaranie hmotného investičného majetku. Na nákupy osobných motorových vozidiel, zariadení školských jedální, traktorovej kosačky či kamerového systému im ministerstvo poskytlo kapitálové výdavky v sume 150.530 eur.

siv mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár