SIEA: O zaradenie medzi projekty IPCEI sa bude uchádzať päť slovenských firiem

(TASR) – O zaradenie medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky sa bude uchádzať päť slovenských projektov, ktoré podľa výsledkov posudzovania v rámci národného výberu splnili kritériá. Konečné rozhodnutie vydá Európska komisia. Do tohtoročnej výzvy vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou bolo prihlásených celkom deväť žiadostí.

Výzvy IPCEI dávajú príležitosť spojiť verejné a súkromné zdroje pri realizácii rozsiahlych medzinárodných projektov. "Pozitívne odporúčanie pre päť projektov z celkového počtu deväť predložených žiadostí je dôkazom kvalitnej prípravy a ambicióznych cieľov slovenských firiem. Ukázalo sa, že aj v tak špecifickom odbore, akým je mikroelektronika, slovenské firmy dokážu pripraviť riešenia svetového významu. Navyše viaceré z týchto projektov znamenajú návrat špičkových expertov zo zahraničia späť na Slovensko. Podieľajú sa na nich uznávaní špecialisti ako napríklad Richard Ižák a Radoslav Danilák," uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš, ktorý viedol hodnotiacu komisiu v rámci národného výberu.

Do užšieho výberu sa tak dostala spoločnosť Tachyum s vývojom nového energeticky úsporného procesora či firma Powertec zameraná na vývoj senzorov využívaných v oblasti lekárskej diagnostiky. Okrem nich bude EK posudzovať aj projekty spoločností Bizzcom, Continium Technologies a Semikron. Zoznam všetkých predložených projektov do výzvy IPCEI v oblasti mikroelektroniky je zverejnený na stránke www.siea.sk.

Cieľom IPCEI v mikroelektronike je zvýšiť bezpečnosť a udržateľnosť mikroelektronických komponentov v Európe podporou integrácie a výroby riešení v oblastiach, v ktorých je Európa významne závislá na dovoze. Projektové zámery, ktoré splnili IPCEI kritériá, postupujú na pred-notifikáciu Európskej komisie. Zámery, ktoré komisia nevyberie, sa môžu stať súčasťou IPCEI prostredníctvom statusu nepriameho partnera v iných schválených projektoch, alebo sa môžu uchádzať o financovanie z iných zdrojov, napríklad v rámci dopytovo-orientovaných výziev plánovaných v novom programovacom období.

vre ima

 

Autor: TASR

Pridaj komentár