STU, UK a SAV sa spolu s hlavným mestom zhodli na podpore centra špičkovej vedy

(TASR) – Slovensko sa presadí len vtedy, keď bude inovatívnejšie. Excelentná veda, ktorá inovácie prináša, sa dá robiť len v spolupráci špičkových tímov naprieč univerzitami, vedeckými inštitúciami a partnermi. Na stredajšom on-line stretnutí sa na tom zhodli predstavitelia Slovenskej technickej univerzity (STU), Univerzity Komenského (UK), Slovenskej akadémie vied (SAV) a mesta Bratislava. Na stretnutí predstavili aj konkrétne zámery a ciele spoločných vedecko-výskumných aktivít. TASR o tom informoval hovorca STU Martin Rybanský.

Rektor STU Miroslav Fikar prezentoval zámer vytvoriť v Bratislave Centrum vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS). "Vychádza z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s podnikateľským, uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým stupňom výskumu a vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných výstupov," objasnil.

Predseda SAV Pavol Šajgalík pripomenul, že podobné vedecké centrá už v okolitých štátoch fungujú a práve v tomto čase je potrebné a vhodné vybudovať ich aj na Slovensku. Do pozornosti dáva možnosti podpory, ktoré sa črtajú z fondov EÚ či z plánu obnovy. "Excelentnosť je jediná možnosť, ako sa vieme presadiť nielen v európskom vedeckovýskumnom priestore, ale je to aj podmienka, aby bolo Slovensko inovatívnejšie. Treba si uvedomiť, že inovácie prináša excelentná veda, nie zlepšenie technologického procesu pridaním ďalšieho prvku," skonštatoval.

Projekt CEVIS by sa podľa predbežných plánov rozprestieral v piatich polygónoch lokalít medzi Mostom Lafranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou studienkou po Rázsochy a centra mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií. Okrem slovenských vedcov zo zakladateľských inštitúcií by v ňom pracovalo aj približne 120 medzinárodných vedcov. Projektu vyslovilo podporu aj hlavné mesto.

Na pôde SAV v rámci spolupráce s STU, UK a mestom Bratislava už pripravili "Zelenú výzvu pre Bratislavu", teda vybudovanie spoločného výskumného priestoru (Green Appeal Science Bratislava) so zameraním na skúmanie zmeny klímy.

hl mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár