Takzvaní vymazaní rodičia apelujú na rešpektovanie práva na starostlivosť o deti

(TASR) – Rozhodovanie súdov týkajúce sa rodín musí rešpektovať právo na udržiavanie pravidelného, rovnocenného, rovnoprávneho osobného styku, výchovy a starostlivosti o dieťa zo strany obidvoch rodičov. Tvrdia to takzvaní vymazaní rodičia a súdené rodiny z protestu Za naše deti i účastníci januárového stretnutia so Súdnou radou SR.

Reagovali tak na tvrdenia 17 organizácií a 28 expertov pôsobiacich na Slovensku v oblasti prevencie násilia na ženách, že by mali súdy pri rozhodovaní vo veciach starostlivosti o maloletých zvýšiť záujem i kapacity na identifikovanie partnerského a domáceho násilia, aj keď to môže zakladať zvýšené časové nároky na ich rozhodovanie.

Takzvaní vymazaní rodičia tvrdia, že pri rozhodovaní súdov nemožno tolerovať zbytočné prieťahy v konaní. „Navyše, násilnou separáciou dieťaťa od otca alebo matky sa často začína vytvárať emocionálne týranie dieťaťa a od neho izolovaného rodiča,“ spresnili s tým, že zároveň apelujú na zvýšenie záujmu a kapacít identifikovať emocionálne zneužívanie detí a detské traumy.

Ďalej uviedli, že o násilí majú konať a rozhodovať všeobecné súdy v trestnoprávnych veciach a nie v občianskoprávnych veciach „Krivé aj účelové obvinenia z partnerského násilia medzi rodičmi maloletých detí majú byť exemplárne potrestané, aby sa nezneužívali v rámci konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých,“ zdôraznili.

Vyhlásili, že deti majú právo na osobný vzťah a priamy styk s obidvoma rodičmi. „Vítame súčasnú právnu úpravu, podľa ktorej môže súd, ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi upravený styk s dieťaťom, po prejavení vôle rodiča, ktorého právo styku je znemožňované, zmeniť pôvodné rozhodnutie a zveriť dieťa do jeho osobnej starostlivosti,“ doplnili.

her mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár