ÚSVRK: V prípade vydania publikácie Atlasu rómskych komunít zvažuje právne kroky

(TASR) – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) považuje zverejnenie Atlasu rómskych komunít 2019 zo strany občianskeho združenia – Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet za neoprávnené. "Zhotoviteľ diela – Inštitút pre výskum práce a rodiny udelil licenciu na použitie diela výlučne Ministerstvu vnútra (MV) SR (ktorého útvarom je ÚSVRK), zároveň je rezort vnútra výhradným vlastníkom práv k databáze v uvedenej publikácii a použitiu metodológie," vysvetlil Michal Šlachta z ÚSVRK. Potvrdil, že úrad zvažuje v tejto záležitosti ďalšie právne kroky. Druhá strana, zastúpená bývalým vládnym splnomocnencom Ábelom Ravaszom, obvinenia odmieta, za vyjadreniami ÚSVRK vidí politický motív.

ÚSVRK okrem podozrenia z porušenia vydavateľských práv kritizuje i to, že publikáciou malo dôjsť k zverejneniu citlivých a interných dát, ktoré nie sú spôsobilé a určené na zverejňovanie, keďže môžu viesť k stigmatizácii obyvateľov určitých lokalít. Ďalším problémom je podľa úradu umožnený predaj publikácie za odplatu. "Na realizáciu boli využité eurofondy s definovaným účelovým použitím v rámci národného projektu. Pán Ravasz o tom vie a má vedomosť, že nie je oprávnený, navyše bez autorizácie vlastníka licencie, využívať tieto výstupy pre komerčný trh," dodal zástupca ÚSVRK. Úrad podľa jeho slov uskutoční podrobnú analýzu zverejnenej publikácie. "Pokiaľ sa preukáže zásah do práv MV SR, budú podniknuté kroky na právnu ochranu," zdôraznil Šlachta. Pripomenul, že Atlas rómskych komunít 2019 je zverejnený na stránke MV v rozsahu dát, ktoré sú spôsobilé na verejné sprístupnenie.

Bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz upozornil, že publikácia, sprostredkujúca samotné zistenia zo získaných dát, bola vydaná pri oboch predchádzajúcich verziách atlasu (2004 a 2013). "Keďže sa súčasné vedenie rozhodlo tentoraz analytickú publikáciu nevydať, zverejnili sme autorskú verziu tejto knihy z vlastných peňazí. Veríme totiž, že verejnosť si zaslúži prístup k dobrým a pochopiteľným dátam spracovaným na vysokej odbornej úrovni," odôvodnil Ravasz, za ktorého ostatná verzia atlasu vznikla. Poukázal zároveň na to, že súčasná splnomocnenkyňa Andrea Bučková dostala viacero ponúk na spoluprácu, agendu atlasu však podľa neho rok ignorovala.

Ravasz rovnako zvýraznil, že Atlas rómskych komunít je licencovaná značka bývalej premiérky a autorky prvého atlasu Ivety Radičovej. "Poverenie použiť tento názov máme od nej. Iveta Radičová zároveň aj recenzovala knihu spolu s autorom druhého vydania atlasu Alexandrom Mušinkom z Prešovskej univerzity," dodal Ravasz. Argumentuje, že publikované texty a výpočty, ktoré dopĺňajú verejne dostupnú databázu, sú prácou uvedených autorov. "Preto si myslíme, že autorské práva v žiadnom prípade neboli porušené," uviedol. Odmietol i tvrdenie, že publikácia obsahuje citlivé dáta. "V porovnaní s predošlými edíciami bol rozsah zozbieraných dát výrazne zúžený, práve s cieľom zlepšenia ochrany osobných údajov," oznámil.

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2019, ako sociografické mapovanie rómskych komunít, je významným zdrojom dát pre plánovanie príslušných verejných politík. Štúdia má prispieť tiež k vytvoreniu podrobného faktografického rámca pre cielené čerpanie eurofondov v programovom období 2021 – 2027.

Pri zbere dát do Atlasu rómskych komunít 2019 oslovili 1177 obcí. Početnejšia rómska komunita žije v 804 obciach a mestách. V roku 2019 vyšla už tretia verzia štúdie, prvý Atlas rómskych komunít vyšiel v roku 2004, druhý v roku 2013.

em mac

Autor: TASR

Pridaj komentár