ÚVZ SR spustil sekvenovanie vzoriek pozitívnych na nový koronavírus

(TASR) – Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR začali so sekvenáciou vzoriek pozitívnych na prítomnosť nového koronavírusu. Týždenne plánujú sekvenovať minimálne 96 pozitívnych vzoriek z rôznych častí Slovenska, maximálne je možný trojnásobok. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková. Ako priblížila, sekvenovaním možno získať lepší obraz o výskyte mutácií vírusu na Slovensku a sledovať zmeny v genóme vírusu. Sekvenovacie kapacity sa majú ďalej zvyšovať.

Úrad sa podieľal na procese sekvenovania aj doteraz. „V laboratóriách ÚVZ SR sa sústreďovali všetky pozitívne vzorky určené na sekvenáciu z rôznych častí Slovenska, ktoré sa potom distribuovali do laboratórií, ktoré už sekvenáciu vykonávali, teda do Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. ÚVZ SR následne dáta sumarizoval," priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Vysvetlil, že údaje je potrebné zasielať nielen do národného, ale aj európskeho systému.

V blízkom čase sa má do procesu sekvenovania zapojiť aj Vedecký park Univerzity Komenského v Martine a Veterinárny ústav vo Zvolene. Kapacita sa tak môže podľa Račkovej zvýšiť na 1000 pozitívnych vzoriek sekvenovaných týždenne.

Sekvenovaním je možné sledovať na genóme vírusu výskyt všetkých známych aj neznámych mutácií. „Informácie o mutáciách a ich výskyte sú predovšetkým dôležité z epidemiologického hľadiska. Sekvenačné dáta však majú aj vedecký význam. Sledujeme evolúciu vírusu, dokážeme posúdiť vplyv mutácií na účinnosť vakcín či správnosť diagnostických súprav pre RT-PCR diagnostiku,“ vysvetlil hlavný hygienik SR.

Sekvenácia je v porovnaní s RT-PCR metódou omnoho náročnejší proces po všetkých stránkach – časovo, technicky, personálne a aj finančne. Kým PCR vyšetrenie dokážu odborníci pripraviť a vyhodnotiť v priebehu pár hodín, sekvenácia so všetkými nevyhnutnými prípravami trvá aj niekoľko dní. Výhodou však je, že nie je potrebné sa presne zamerať na konkrétnu mutáciu.

bac lem

 

Autor: TASR

Pridaj komentár