Veda: Poslať nomináciu na ocenenie Vedec roka 2020 sa dá až do 15. apríla

(TASR) – Poslať nomináciu na ocenenie Vedec roka 2020 sa dá až do 15. apríla. Vyhlasovatelia podujatia Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností pôvodný termín na zasielanie nominácií, ktorý bol pôvodne určený do konca marca, predĺžili.

Nominácie za rok 2020 možno zasielať v piatich kategóriách, a to vedec roka SR, mladý vedecký pracovník, inovátor roka, technológ roka a osobnosť medzinárodnej spolupráce. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. apríla e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. 

Súťaž má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

siv ima

 

Autor: TASR

Pridaj komentár