Vláda: Hlavný kontrolór športu vykonal vlani 79 kontrolných činností

(TASR) – Od zriadenia funkcie hlavného kontrolóra športu v roku 2016, ktorú zastáva Alica Fisterová, bolo celkovo vykonaných 504 kontrolných činností. Z toho v roku 2020 ich bolo 79. Vyplýva to zo správy o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2020, ktorú v stredu vzala vláda na svojom rokovaní na vedomie.

V predloženej správe sa konštatuje, že uplynulý rok vystavil šport, ako aj celú spoločnosť veľkej výzve, ktorú nebolo možné predpokladať a ktorá bude mať siahodlhý dosah na celý sektor športu. Z predloženého materiálu vyplýva, že v nasledujúcich rokoch sa bude musieť športová obec vyrovnať s novými výzvami a v mnohých prípadoch bude bojovať s odlevom športových odborníkov do iných segmentov ekonomiky, výrazným znížením počtu dobrovoľníkov, ohrozením plnenia verejného záujmu v športe, rapídnemu zníženiu počtu možných sponzorov zo súkromného sektora či zánikom športových klubov. Rovnako aj so stratou návykov športujúcich detí.

V súčasnosti pôsobí v športovej obci 64 kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií, ktorým sú priebežne poskytované metodické usmernenia oddelením hlavného kontrolóra športu. "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v roku 2020 zo svojho rozpočtu na plnenie úloh hlavného kontrolóra športu finančné prostriedky vo výške 113.540 eur. V roku 2020 bolo vyčerpaných len 18.139,52 eur. Dôvodom nízkeho čerpania boli protipandemické opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19," uvádza sa v predloženom materiáli.

Hlavným cieľom hlavného kontrolóra športu je metodicky usmerňovať športovú obec prostredníctvom vzdelávania kontrolórov, ako aj zverejňovaním vzdelávacích materiálov pri aplikácii jednotlivých zákonov s prioritou na zákon o športe. Na základe legislatívneho vymedzenia hlavný kontrolór športu nemá oprávnenie sankcionovať kontrolované subjekty, vymáhať finančné prostriedky pri identifikácii porušenia finančnej disciplíny a ani udeľovať pokuty v správnom konaní. Hlavnou úlohou je byť nápomocný pri aplikačných otázkach a pôsobiť preventívne tak, aby nedochádzalo k porušovaniu zákonov, ktoré regulujú fungovanie športového športu.

siv mia

 

Autor: TASR

Pridaj komentár