Vláda: Program prevencie banských skládok prispel k zníženiu dosahov na prírodu

(TASR) – Program prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2014-2020) prispel k minimalizácii dosahov a negatívnych vplyvov z opustených a uzavretých banských skládok na životné prostredie. Vládny kabinet zobral v stredu správu o plnení programu na vedomie.

Hlavným cieľom programu bolo znížiť ohrozenie obyvateľstva v dôsledku poškodenia životného prostredia. Zlepšiť sa mala aj kvalita života a zdravotný stav obyvateľstva v oblastiach postihnutých banskou činnosťou.

"Nesplnené/čiastočne splnené opatrenia zakotvené v programe v dôsledku nedostatočného krytia finančných výdavkov potrebných na riešenie problematiky úložísk ťažobného odpadu sú zahrnuté do Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021 – 2027)," uvádza ministerstvo životného prostredia v správe. Výnimkou v programe na nasledujúce roky je zabezpečenie technicko-bezpečnostného dohľadu nad všetkými odkaliskami z ťažobného odpadu. Tam je potrebné nájsť alternatívne zdroje financovania, konštatuje.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v rámci projektu Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR riešil deväť environmentálnych záťaží z celkových 161 lokalít. Išlo o tie územia, ktoré sú výsledkom ťažobnej činnosti či nakladania s ťažobným odpadom.

Projekt Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR bol ukončený záverečnou správou v roku 2015. V rámci neho bolo riešených 10 lokalít, uvádza sa v správe.

Vyplýva z nej tiež, že v projekte Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním z roku 2015 bolo riešených 87 lokalít. Žiadna z nich však podľa správy nebola výsledkom ťažby či nakladania s ťažobným odpadom.

lef ima

 

Autor: TASR

Pridaj komentár