Vláda: Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity vlani zamestnávala aj pandémia

(TASR) – V roku 2020 sa agenda Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity rozšírila o aktivity súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19. Zriadil sa aj krízový tím, ktorý monitoroval situáciu v marginalizovaných rómskych komunitách, pomáhal ľuďom v karanténe a sprostredkúval humanitárnu pomoc. Vyplýva to zo Správy o činnosti splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity za rok 2020, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie.

V súvislosti s pandemickou situáciou sa úrad zameral napríklad na šírenie osvety o ochorení a preventívne opatrenia. Zabezpečoval tiež dostatok ochranných pomôcok pre pracovníkov v teréne. Od októbra 2020 začal realizovať tiež národný projekt zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Pri celoplošnom testovaní zamestnanci úradu tiež aktívne vypomáhali samosprávam pri administrácii.

V rámci ďalších aktivít sa úrad angažoval okrem prípravy nového Operačného programu Slovensko aj na procesoch tvorby Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci iniciatívy REACT-EU spracúval návrhy na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti sociálnej ekonomiky, vzdelávania a zamestnanosti. V rámci toho sa venoval aj zachovaniu pracovných miest miestnych občianskych poriadkových služieb.

Úrad pripravuje tiež dokument Stratégia 2030. "Stratégia predstavuje súbor východísk a cieľov, ktoré smerujú k zastaveniu segregácie rómskych komunít, výraznému pozitívnemu obratu v sociálnom začleňovaní Rómov, nediskriminácii, k zmene postojov a zlepšeniu spolužitia v piatich kľúčových oblastiach – vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie," priblížila správa.

bac ima

Autor: TASR

Pridaj komentár