Vráble: Mesto plánuje vybudovať komplex zariadení sociálnych služieb

(TASR) – Mesto Vráble plánuje vybudovať komplex zariadení sociálnych služieb (ZSS) Žitava. Samospráva chce nadviazať na už existujúcu sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ktorá je zameraná na rôzne cieľové skupiny obyvateľstva.

„Projekt prináša rozvoj a hlavne sieťovanie komunitných služieb, čím sa zabezpečí dostupnosť sociálnych služieb na komunitnej úrovni,“ zdôvodnila samospráva svoj zámer, ktorý budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí.

Financovanie výstavby objektov plánuje žiadateľ zabezpečiť z úverových zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania v rámci programu Výstavba zariadenia sociálnych služieb alebo z pripravovanej výzvy rozvoja komunitných sociálnych služieb. Podľa harmonogramu prác by sa mala prevádzka ZSS postupne začať spúšťať v auguste 2023.

Komplex zariadení sociálnych služieb vo Vrábľoch by mal zahŕňať zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom s celkovou kapacitou 40 miest, špecializované zariadenie s celoročným pobytom s kapacitou 40 miest so špecializáciou na demenciu rôzneho typu a Alzheimerovu chorobu, centrum komunitných služieb, odľahčovaciu službu, denné centrum, jedáleň, práčovňu, monitorovanie a signalizáciu a prepravnú službu. ZSS Žitava by malo byť realizované v katastrálnom území Dyčka na pozemku v lokalite, ktorá je vhodná na výstavbu a dobudovanie celkovej infraštruktúry sociálnych služieb a je ľahko dostupná pre všetky cieľové skupiny.

V meste dlhé roky absentuje pobytové zariadenie pre seniorov. „Naši občania sú v prípade záujmu umiestňovaní do zariadení, ktoré sú vzdialené minimálne 20 kilometrov od mesta. Takto umiestnených máme približne 25 občanov, čakacia doba na umiestnenie klienta do pobytových služieb je aj niekoľko mesiacov,“ skonštatovali zástupcovia mesta. Najbližšie pobytové zariadenia pre obyvateľov mesta sú v Nitre, Zlatých Moravciach, Šuranoch, Leviciach, najbližšie špecializované zariadenie je v Nitre.

svl tur

Autor: TASR

Pridaj komentár