Vyjadrenie: ÚPV SR: Spúšťa pre svojich klientov WIN-WIN TRACK, najrýchlejším…

(TASR) – Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR rieši ročne stovky sporov svojich klientov. Majú možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať, ale to môže viesť k zdĺhavým a právne náročným sporom. Našim záujmom je poskytnúť alternatívu. Ponúkame asistenciu pri dohode strán sporu a skrátenie konania pred úradom z 1 až 5 rokov na niekoľko týždňov v závislosti od právnej situácie. Klienti sa môžu rozhodnúť, či túto ponuku využijú. Sme však presvedčení, že to pomôže k ich spokojnosti a k celkovej rýchlosti konania.

Dohoda zabezpečí právnu istotu, zníži stres, ale hlavne náklady plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom, alebo pred súdmi. Aj z toho dôvodu úrad od 1. apríla 2021 prichádza s novou iniciatívou – podporuje myšlienku čo najrýchlejšieho ukončenia sporového námietkového konania. Zložité veci majú jednoduché riešenie. V tomto prípade to znamená dohodnúť sa a ukončiť spor tzv. WIN-WIN TRACKOM.

"Spor pred úradom alebo dohoda medzi klientmi, to sú dve možnosti, ktoré ponúkame. Našim záujmom je spokojnosť klientov, a preto im radi pomôžeme s tým, ako sa vyhnúť konaniu pred úradom a súdmi. V konečnom dôsledku ušetria čas, peniaze a energiu. Tie môžu využiť na rozvoj svojho biznisu. Doteraz sa skončilo dohodou len veľmi málo sporov, teraz je čas to zmeniť a uvoľniť podnikateľom ruky a dať im čas," uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Výhody WIN-WIN TRACKU:

– dohoda účastníkov – je rýchle riešenie, ktoré zohľadňuje záujmy oboch strán sporu,

– právna istota pre prihlasovateľa aj namietateľa,

– prihlasovateľovi po zúžení zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby bude označenie zapísané ako ochranná známka, resp. dosiahne dohodu s namietateľom o koexistencii na trhu,

– namietateľ si potvrdí rozsah ochrany plynúci zo starších práv,

– konanie o námietkach sa zastaví – ukončenie konania do 1 až 2 mesiacov od žiadosti, ktorá je výsledkom dohody účastníkov.

Ak namietateľ a prihlasovateľ nevyužijú ponuku WIN-WIN TRACKU a nedohodnú sa, úrad o podaných námietkach rozhoduje v správnom konaní podľa zvyčajných postupov a lehôt.

Je zrejmé, že záujmy prihlasovateľa a namietateľa v konaní o námietkach sú protichodné, napriek tomu sa vždy môžu pokúsiť uzavrieť dohodu, ktorá rešpektuje záujmy obidvoch, a tak sa vyhnúť zložitému a časovo náročnému konaniu o námietkach pred úradom a prípadne aj správnym súdom, ktorého výsledok by predstavoval úspech len pre jedného z nich.

WIN-WIN TRACK = víťazstvo bez porazených

Podrobnejšie informácie získate na tel. číslach 048/4300 235, 4300 393, 4300 317 alebo nás kontaktujte e-mailom: winwintrack@indprop.gov.sk

TASR o tom dnes informovala Erika Presperínová z Kancelárie predsedu ÚPV SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

rt

 

Autor: TASR

Pridaj komentár