Zástupcovia obcí v okolí Veľkej Domaše požadujú od MŽP riešenie problémov

(TASR) – Zástupcovia siedmich obcí v okolí Veľkej Domaše apelujú na rezort životného prostredia, aby riešil problémy, ktoré ich trápia v súvislosti s vodnou nádržou. Listom sa obrátili na ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO).

Poukazujú na netransparentné prenájmy pozemkov a nakladanie s majetkom SR zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku, problémy s odpadom v rekreačných oblastiach, likvidáciu čiernych stavieb v okolí nádrže a rovnako na manipulačný poriadok vodnej stavby Veľká Domaša.

"Aj napriek nášmu veľkému očakávaniu sme po roku snáh o spoluprácu sklamaní, ako pristupujete k riešeniu problémov, ktoré nás trápia. Chápeme, že je pandémia ochorenia COVID-19, rozumieme, že štátu chýbajú peniaze, ale riešenie našich problémov si nevyžaduje finančné prostriedky, ale ochotu, čas a dobrú vôľu meniť veci k lepšiemu," tvrdia v liste zástupcovia obcí.

Upozornili tiež na to, že vlani v jeseni sa so štátnym tajomníkom dohodli na príprave návrhu memoranda. "Prešlo šesť mesiacov a my sme sa neposunuli nikam. Aj napriek tomu sme spracovali návrh memoranda a zaslali ho vášmu ministerstvu na pripomienkovanie. Žiaľ, dodnes sme nedostali žiadnu odpoveď a ani pripomienku," píšu zástupcovia samospráv.

MŽP vo svojom stanovisku uviedlo, že rozumie problémom samospráv a usiluje sa pomôcť ich riešiť.

"Primárnou úlohou ministerstva je zabezpečiť funkčnosť vodného diela Veľká Domaša, predovšetkým s ohľadom na protipovodňovú ochranu, ktorá je hlavným účelom tohto vodného diela. Ministerstvo sa nebráni využitiu územia v okolí Domaše aj na rekreačné účely, je však potrebné stanoviť si pravidlá spolupráce. Ministerstvo pristupuje k riešeniu situácie zodpovedne a zorganizovalo rokovanie za účasti Slovenského vodohospodárskeho podniku, zástupcov miestnych samospráv, dotknutých okresných úradov, ako aj Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR," uviedli pre TASR z odboru komunikácie MŽP.

Na stole je už podľa rezortu návrh Memoranda o spolupráci, ktorého znenie sa nateraz precizuje. "Za týmto účelom sa uskutočnia ďalšie rokovania, ktorých cieľom bude nájsť dohodu medzi všetkými aktérmi," dodal rezort životného prostredia.

man liv

 

Autor: TASR

Pridaj komentár