Žilina: Záujem o webináre eTwinning v roku 2020 výrazne stúpol

(TASR) – Na 113 webinároch eTwinning pre učiteľov všetkých typov škôl sa v roku 2020 na Slovensku vyškolilo 10.650 učiteľov. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) je to v porovnaní s rokom 2019 nárast o 1760 percent.

Vysvetlila, že eTwinning je program, ktorý na Slovensku funguje už 16 rokov a prepája všetky typy škôl – materské, základné, stredné a vysoké. "O rozvoj programu na Slovensku sa stará Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri UNIZA. Webináre poskytujú učiteľom tipy a triky v dištančnom vzdelávaní, učia ich, ako bojovať s pasivitou žiakov, ako rozvíjať kritické myslenie, ako mentorovať, zapájať IKT hry do vzdelávania, nebáť sa medzinárodných projektov. Dokonca sa venujú aj emocionálnej a sociálnej inteligencii učiteľa," uviedla Valentovičová.

"Webináre mali počas pandémie vynikajúcu spätnú väzbu od učiteľov, ktorí sa na nich zúčastnili a ešte stále vypisujeme nové termíny, lebo záujem je naozaj enormný. Učitelia na Slovensku objavujú silný potenciál vzdelávania cez eTwinning platformu a získané zručnosti využívajú na svojich hodinách," povedala koordinátorka eTwinning z UNIZA Katarína Hrbáňová.

Podľa Valentovičovej vytvárajú 95 percent webinárov ambasádori eTwinning. "Ďalšie prezentujú odborníci z praxe a úspešní riešitelia projektov národného alebo medzinárodného významu. eTwinning znamená aj uplatňovanie inovačných metód vo vyučovaní a využívanie nových technológií," podotkla.

Registrácia do portálu eTwinning je bezplatná. "Nahrávky a materiály z webinárov sú pre registrovaných dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni. V prípade voľnej kapacity je umožnená účasť aj ďalších nadšených ľudí, ktorí nie sú učitelia. Môžu sa prihlásiť cez info@etwinning.sk. Účastníci, ktorí sa na webinári zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti. Program eTwinning je súčasťou Erasmus+ a je podporovaný a odporúčaný aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR," dodala Valentovičová.

mj ima

 

Autor: TASR

Pridaj komentár