You are currently viewing 78 ľudí zahynulo a desiatky boli zranené pri štampede v Jemene.

78 ľudí zahynulo a desiatky boli zranené pri štampede v Jemene.

  • Post author:
  • Post category:Správy

Tragédia sa stala, keď sa stovky ľudí zhromaždili v škole s nádejou, že dostanú finančné dary, ktoré sa tam rozdávali.

V Jemene prebieha dlhodobá občianska vojna, ktorá začala v roku 2014, keď Húthiská militantná skupina, z ktorých väčšina patrí k šíitskemu islamskému vyznaniu, prevzala kontrolu nad hlavným mestom Sana’a a inými časťami krajiny.

Odvtedy v krajine panuje vojnový konflikt, ktorý spôsobil veľkú humanitárnu krízu a podľa OSN je to momentálne najväčšia humanitárna kríza na svete. Konflikt má aj etnický rozmer, pretože Húthiská skupina patrí k menšine šíitov v Jemene a bojuje proti sunnitskej väčšine v krajine, ktorá je podporovaná medzinárodnou koalíciou pod vedením Saudskej Arábie.

  • Jemen bol dlhé roky rozdelený na dve štáty: Južný a Severný Jemen. V roku 1990 sa však tieto dva štáty zjednotili a vytvorili tak Jemenskú republiku.
  • V minulosti bol Jemen dôležitým obchodným centrom a korisťou mnohých mocností. Napríklad jeho hlavné mesto Sana’a bolo v minulosti okupované Rimanmi, Peržanmi, Arabmi a Osmanmi.